HEKS Moldova anunță concurs de granturi destinate deținătorilor de depozite frigorifice

 

Ofertă de granturi pentru procurarea echipamentelor de tratare cu bioxid de sulf lichid (SO2) și a sistemelor de evacuare a reziduurilor din camerele frigorifice.

Context și obiective

Fundația Reprezentanță din Republica Moldova a Fundației Elvețiene HEKS implementează prin Unitatea de Implementarea Proiectului proiectul “ Îmbunătățirea producerii și a accesului la piață pentru producătorii de struguri “. În dezvoltarea intervențiilor proiectul se bazează pe abordarea conform principiilor “Make the Market Works for the Poor- M4P”.

Dezvoltarea proiectelor conform principiilor M4P presupune diagnosticarea sistemului de piață în scopul  identificării blocajelor și a înlăturării acestora. Intervențiile proiectului sunt orientate spre influențarea sistemului de piață încît acesta să funcționeze în favoarea fermierilor mici.

Granturile pentru procurarea echipamentelor de tratare cu bioxid de sulf lichid și a sistemelor de evacuare a reziduurilor acestuia fac parte din setul de intervenții care derivă din unul dintre obiectivele de bază ale proiectului și anume îmbunătățirea managementului lanțului de frig aplicabil strugurilor de masă.

În Republica Moldova, la moment, în majoritatea depozitelor frigorifice tratarea cu sulf a strugurilor de masă împotriva mucegaiului se face prin metoda clasică - prin arderea sulfului in diferite recipiente și răspîndirea particulelor prin fumegare, fără însă a se face evacuarea reziduurilor de bioxid de sulf. Neevacuarea reziduurilor de bioxid de sulf duce la deteriorarea construcției și a utilajului frigorific dar și la absorbția de către strugurii de masă a unei cantități de sulf ce poate depăși cantitățile permise conform normelor sanitare.

Scopul                                                    

Scopul grantului este modernizarea infrastructurii post-recoltare a strugurilor de masă pentru a satisface cerințele de calitate și siguranță alimentară cerute de piața UE și alte piețe regionale de export.

Valoarea grantului

-          Metoda acordării grantului se va face prin cofinanțarea în proporție de 50 % a echipamentului  de  tratare cu bioxid de sulf lichid (SO2) si a sistemului de evacuare a reziduurilor acestuia.

-          Valoarea grantului nu va depăși  suma de 465 EUR / cameră frigorifică cu capacitatea 400-600 m3    .

-        Grantul se va acorda după încheierea unui acord de parteneriat cu beneficiarul grantului.

-          Grantul se va acorda în limita fondurilor disponibile prin încheierea unui contract de cofinanțare.

Condiții de eligibilitate pentru beneficiarii grantului:

-          Adresează o cerere de solicitare a grantului (forma liberă), care va conține și o scurtă descriere a depozitului frigorific, la adresa electronică lilian.hincu@heks-eper.org

-          Demonstrează prin acte confirmative statutul de persoană fizică care practică activitate de întreprinzător sau persoană juridică ce desfășoară activitate agricolă pe teritoriul Republicii Moldova în conformitate cu legislația în vigoare.

Cheltuieli eligibile :

-          Echipamentul de tratare cu bioxid de sulf

-          Sistemul de evacuare a reziduurilor de sulf

-          Lucrări de montaj și instalare

Data limită de primire a solicitărilor este 31.10.2017

Pentru informații suplimentare rugam sa ne contactați:

+37368040202 Hîncu Lilian – Coordonator de proiect UIP HEKS Moldova

 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

Gazduit pe amplica.md

Find us on Google+
Google