Concurs de selectare a partenerilor de implementare a proiectului “Îmbătrînire și Sănătate” din raioanele Florești, Sîngerei, Rezina și Soldănești.

Ajută-ne să distribuim acest articol:

Asociația Obștească “CASMED” în parteneriat cu Organizația HelpAge International anunță concurs de selectare a comunităților interesate în implementarea unui proiect ce ține de crearea comunităților prietenoase vîrstnicilor. Perioada de implementare a proiectului este ianuarie 2018 - decembrie 2019. Programul este finanțat de Crucea Roșie din Elveția.

Scopul proiectului este de a contribui la crearea a 14 comunitatăți prietenoase vîrstnicilor prin dezvoltarea serviciilor integrate de îngrijire socio-medicală la domiciliu și crearea/consolidarea Grupurilor de Inițiativă Locală cu participarea persoanelor în etate. APL-le vor beneficia de sprijin în implementarea conceptului de comunitate prietenoasă virstnicilor, ca parte integrată în Strategia de Dezvoltare Locală.

AO “CASMED” se axează pe  dezvoltarea și prestarea serviciilor  socio-medicale de îngrijire la domiciliu pe principiu de parteneriat cu APL-urile. Asociația Obștească “CASMED” va acoperi 60% din costul serviciilor sociale de îngrijire la domiciliu.

Metodologia de bază a activităţii HelpAge se axează pe crearea, consolidarea Grupurilor de Inițiativă Locală. Susținerea  Grupurilor de Initiativă în dezvoltarea propriei viziuni, strategii și implementarea planului de acțiuni la nivel de comunitate.

Cine poate aplica?

  • APL cu sau fără Grupuri de Inițiativă existente;
  • APL în parteneriat cu un ONG local, cu sau fără Grupuri de Inițiativă existente;

Criterii de selectare:

  • Necesități neacoperite de servicii socio-medicale de îngrijire la domiciliu;
  • Posibilitatea APL de a co-finanța serviciile sociale de îngrijire la domiciliu cu 30%;
  • Interes de a sprijini crearea și funcționarea unui Grup de Inițiativă Locală format preponderent din vârstnici;
  • Interes de a dezvolta o Comunitate prietenoasă vîrstnicilor prin susținerea și implementarea inițiativelor locale.

Candidații interesați de această oportunitate pot  participa la concurs, prezentînd o scrisoare de intenție până la data de 28 ianuarie 2018 la adresele de e-mail: casmed.md@gmail.com    sau officehelpage@gmail.com

Pentru informații suplimentare puteți contacta:

AO “CASMED”

Natalia Postolachi – 0231 27674; 069560259
str. Mircea cel Batrin 81, of. 51, municipiul Bălți

AO HelpAge International

Tatiana Sorocan – tel: 022 225098,

Str. Bănulescu-Bodoni 57/1, of. 431, Chișinău

 Nota informativă:

Viziunea: Asociația Obștească “CASMED” asigură servicii sociale și medicale performante, satisfăcând cerințele beneficiarilor/pacienţilor, dezvoltându-se permanent, în mod inovativ şi proactiv. Pentru mai multe detalii despre activitatea AO  “CASMED” vizitați pagina web www.casmed.md

Viziunea: HelpAge International susține persoanele în etate să-și revendice drepturile, să lupte împotriva discriminării și să depășească sărăcia, pentru a duce o viață demnă, sigură, activă și sănătoasă. Pentru mai multe detalii despre activitatea HelpAge vizitați pagina web: www.helpage.org.


Organizații vizate: HelpAge International | CASMED |Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.