Concurs pentru selectarea a trei locații cu potențial de dezvoltare industrială și atragere a investițiilor / Call for proposals to select three locations with potential for industrial development and investment attraction

Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), în strânsă colaborare cu Ministerul Economiei al Republicii Moldova, în cadrul proiectului „Consilierea Guvernului RM în politici economice” solicită aplicații în vederea selecției a cel mult trei locații (terenuri) din Republica Moldova, care au potențialul de dezvoltare industrială și atragere a investițiilor. Locațiile selectate vor beneficia de asistență tehnică sub forma unui plan detaliat de dezvoltare a locației (studiu de fezabilitate) care va include un plan de acțiuni pentru implementarea proiectelor, precum și asistență ulterioară în funcție de rezultatele obținute și sugestiile oferite de studiu.  

Instituțiile și agențiile guvernamentale, precum și întreprinderile private înregistrate în Moldova și parteneriatele dintre aceste organizații publice și private sunt eligibile pentru a depune cererile de participare la concurs. Locațiile propuse trebuie să fie amplasate pe teritoriul Republicii Moldova. Propunerile pot include dezvoltarea locațiilor investiționale noi, precum și extinderea și îmbunătățirea unor locații investiționale existente. În vederea obținerii impactului așteptat, locația propusă trebuie să aibă o suprafață de cel puțin 5 ha. În cazul unei zone industriale deja existente, terenul rezervat pentru lucrările de extindere trebuie să aibă o suprafață minimă de 2,5 ha. Terenul, pe care se planifică implementarea proiectelor propuse, trebuie să fie destinat construcțiilor. Terenurile cu destinație agricolă nu se vor accepta pentru participare la concurs.

Părțile interesate sunt invitate să se înscrie la concurs prin îndeplinirea unui formular de aplicare.  Formularul și instrucțiunile de aplicare pot fi solicitate gratuit până vineri, 28 aprilie 2017 la persoana de contact din cadrul proiectului „Consilierea Guvernului RM în politici economice”: Marin Cernea, marin.cernea@giz.de, tel. (022) 250 375, mob. 069 85 54 46.

Termenul limită pentru depunerea aplicațiilor este vineri, 5 mai 2017, ora 17:00. Părțile interesate să participe și care corespund cerințelor sus-menționate, sunt rugate să trimită formularele de aplicare prin e-mail, la adresa  marin.cernea@giz.de.  Doar candidații selectați vor fi contactați pentru a solicita informație detaliată cu privire la locațiile propuse și participarea la runda finală de selecție.

____________________________________________________________________________________

The German Development Cooperation through GIZ, in close collaboration with the Ministry of Economy of the Republic of Moldova, is soliciting proposals within its project “Government Advice on Economic Development”, for the selection of up to three investment sites (land lots) in Moldova with a potential for industrial development and investments attraction. Selected sites will benefit from technical assistance, such as the development of a detailed plan (feasibility study) including a roadmap for projects implementation, as well as further support depending on the results and recommendations of the study.

Government institutions and agencies as well as private businesses registered in Moldova and related public-private partnerships are eligible to apply. Proposed sites have to be located on the territory of the Republic of Moldova. Proposals shall include the development of new investment sites, as well as the extension and upgrading of existing sites. In order to ensure an expected development impact, the sites should have a minimum size of 5 ha. In case of existing industrial zones, the extension/upgrading area should have a minimum size of 2.5 ha. The land lot proposed for projects implementation shall be provided for construction works. Farmlands do not qualify for this call for proposals.

Interested parties are invited to apply for the call for proposals by filling in the application form. The application form and related guidelines shall be requested, free of charge, and not later than Friday, 28 April 2017 from the project “Government Advice on Economic Development”, contact person: Marin Cernea, marin.cernea@giz.de, tel. (022) 250 375, cell 069 85 54 46.  

The deadline for submission of applications is Friday, 5 May 2017, time 17:00. Interested parties that meet the above mentioned criteria are expected to apply via e-mail, to marin.cernea@giz.de. Only short-listed applicants will be contacted for more detailed information on proposed locations, as well as for participation at the final round of selection.

 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

Gazduit pe amplica.md