Fundatia Est-Europeana anunță concurs penru pentru contractarea unei companii care va livra un soft contabil ți managerial pentru ONG-uri și va presta servicii profesionale de ajustare a sistemului contabil și managerial achizitionat la necesitatile speci

Fundaţia Est-Europeană este o organizație neguvernamentală, non-profit, constituită la nivel național în conformitate cu legislația Republicii Moldova (înregistrată de Ministerul Justiției al Republicii Moldova la data de 03 noiembrie 2009).
Fundația are drept scop abilitarea cetățenilor Republicii Moldova cu capacități și mijloace pentru a asigura dezvoltarea durabilă prin programe de educație și asistență tehnică ce promovează democrația, avansarea bunei guvernări și prosperitate economică.  Activitatea Fundației este finanțată prin intermediul contractelor de grant semnate cu donatorii externi. O mare parte a resurselor financiare primite sunt re-grantate către organizațiile necomerciale, la nivel local și național.  

Termenii de Referință îi pueteți accesa aici: http://eef.md/index.php?pag=news&id=1026&rid=1135&l=ro

Scopul
Scopul acestei solicitări de oferte este de a identifica, iar ulterior de a contracta o companie specializată in soft-uri contabile și servicii IT care va livra soft contabil și managerial și va presta servicii profesionale de configurare a soft-ului la necesitățile specifice ale Fundației.

Termenul final de livrare a serviciilor, inclusiv testare si aprobare finala – 30 octombrie 2017.Modalități și condiții de plată
Platile, in etape, sunt condiționate de semnarea proceselor verbale de testare, instalare și recepție acceptat/fară obiecții a configurărilor efectuate.

Termenul limită pentru depunerea dosarului este: 02 aprilie 2017. Dosarul trebuie expediat prin e-mail la adresa: concurs@eef.md şi moldovaeef@gmail.com, cu mențiunea ”Soft contabil”. Textul din mesajul de e-mail va conține în mod obligatoriu informația de contact privind expeditorul.
Dosarul poate fi, de asemenea, depus personal sau trimis prin poștă la următoarea adresă: Fundaţia Est-Europeană, str. 31 August 1989, nr. 98, etaj 3, MD-2004, Chişinău, Moldova.
Pentru mai multe informații referitor la activitatea Fundației Est – Europene, Vă rugăm să accesați pagina web www.eef.md .
Pentru întrebări și detalii referitor la serviciile solicitate, Vă rugăm să ne contactați la numărul de  telefon 022 23 53 43 (extensia 119), sau pe e-mail la ana.olaru@eef.md . Persoana de contact - Ana Olaru, Director Financiar.

Nota bene!
- Dosarele incomplete nu vor fi evaluate.

 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

Gazduit pe amplica.md