Fundația Est-Europeana anunță concurs pentru selectarea unei companii/grup de formatori pentru oferirea serviciilor de instruire

Fundația Est-Europeană Moldova (FEE) în cooperare cu Ministerul Educației, cu suportul financiar al Comisiei Europene, Guvernului Suediei și al Ministerului Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA implementează Programul eTwinning Plus Moldova. Programul eTwinning este parte a Programului Erasmus + al Comisiei Europene și se adresează cadrelor didactice din învățământul preuniversitar.

Rețeaua eTwinning (http://www.etwinning.net) este o comunitate formată din 336815 de cadre didactice și peste 148343 școli din 33 de țări europene (cele 28 de state membre ale UE, Islanda, Elveția, Norvegia, Turcia și Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei). Fundația Est-Europeană a fost desemnată de către Ministerul Educației în calitate de Agenție Națională de Suport (ANS) eTwinning Plus Moldova. Scopul Programului eTwinning Plus este de a facilita comunicarea și colaborarea între instituțiile de învățământ preșcolar și preuniversitare din Republica Moldova cu cele din țările membre ale Uniunii Europene, implicând elevii în activități noi de învățare.

În data de 25 martie, 2017 FEE planifică organizarea Forumului eTwinning – my gate to Europe, pentru 100 de persoane (aproximativ 33 de cadre didactice și 66 de elevi ). În vederea organizării evenimentului, FEE lansează anunț de selectare a unei companii/grup de traineri pentru oferirea serviciilor de instruire.

Scopul:

Elaborarea conceptului și organizarea sesiunilor de instruire pentru 100 de persoane (elevi si profesori) timp de 1 zi, cu organizarea a 4 ateliere paralele de lucru (1 pentru profesori și 3 pentru elevi divizați pe categorii de vârstă - 10 și 18 ani). Pentru realizarea sarcinilor este prevăzută implicarea a 4 formatori.

Obiectivele Trainingului

- consolidarea echipei eTwinning;

- cultivarea abilităților de comunicare în activitățile eTwinning;

- formarea abilităților și deprinderilor de a dezvolta proiecte didactice creative;

- încurajarea dedicației, colaborării și inițierii noilor parteneriate didactice;

- încurajarea utilizării instrumentelor și metodelor inovative IT în desfășurarea proiectelor eTwinning;

- dezvoltarea abilităților de gestionare eficientă a timpului și delegării sarcinilor (pentru profesori).

 

Responsabilități

-Compania/grupul de traineri va fi responsabil de:

-Elaborarea conceptului și agenda trainingului, care vor răspunde obiectivelor sus-menționate;

-Moderarea evenimentului timp de 1 zi (sesiunea plenară și 4 ateliere paralele – 1 atelier pentru profesori și 3 ateliere pentru elevi) cu aplicarea metodelor interactive și exercițiilor practice;

-Organizarea atelierelor pe vârste pentru un total de 33 de profesori și 66 de elevi (10 și 18 ani);

-Realizarea prezentărilor și materialelor de suport în limba română;

Cerințe de calificare

-Cel puțin 3 (trei) ani de experiență în consultanță și instruire, în special în domeniul comunicare și leadership;

-Experiență pozitivă de colaborare cu instituții non-guvernamentale;

-Experiență în livrarea programelor de training destinate elevilor și cadrelor didactice;

-Cunoașterea limbii române este obligatorie.

 

Aspecte organizaționale

Contractantul își va desfășura activitatea sub supravegherea directă a Coordonatorului de Programe. Structura și conținutul produsului vor fi elaborate reieșind din cerințele FEE. FFE va asigura echipamentul necesar și consumabile pentru buna desfășurare a Training-ului. FEE va multiplica materialele de suport elaborate de către Contractant.

Aplicația va include:

CV-urile membrilor echipei de traineri;

Viziunea/Conceptului training-ului;

 

Suma netă a onorariului solicitat în EURO, TVA inclus.

Oferta va fi prezentată în limba română până la data de 11 martie 2017, ora 17:00.

FORMAT ELECTRONIC: Oferta în format electronic va fi expediatăla urmăoarele adrese de e-mail: concurs@eef.md, info@etwinning.md cu mențunea Instruire_Forum eTwinning;

FORMAT TIPĂIT: Dosarul complet va fi prezentat/expediat la urmăoarea adresă str. 31 august 1989, nr. 98, et. 3, Chişnă, MD-2012, Republica Moldova.

Pentru informaţi suplimentare nu ezitaţ săne contactaţ: 0 800 10 801/ la adresa e-mail: info@etwinning.md.

Nota: Doar companiile selectate vor fi contactate.

 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

Gazduit pe amplica.md