Burse

20 de burse pentru Academia Politică FES 2017

ANUNȚ

 

Academia Politică FES 2017

 

Unul din obiectivele Fundației Friedrich Ebert (FES) este de a participa la formarea unei noi generații de politicieni care să reprezinte cu devotament și competență interesele comunităților din care fac parte, oferind soluții social-democrate sustenabile.

În această ordine de idei, Fundația Friedrich Ebert (FES) anunță un concurs de înscriere la academia politică pentru tineri politicieni şi tineri activi social care doresc să-și perfecționeze cunoștințele și abilitățile politice în cadrul unui program de instruire inovativ. În cadrul academiei politice vor fi oferite 20 de burse.

 

Fundația Friedrich Ebert (FES) este cea mai veche fundație politică din Germania. Aceasta servește valorile fundamentale ale democrației sociale și se implică peste tot în lume în favoarea unei politici pentru libertate, solidaritate și echitate socială. Temele centrale ale FES sunt: societatea echitabilă, inovație și progres, cultura democratică, globalizarea solidară.

În Republica Moldova, Fundația Friedrich Ebert activează din 2002, scopul fiind promovarea  democrației, a statului de drept și a justiției sociale. FES sprijină și încurajează grupuri şi persoane care promovează valorile social-democrației; susține eforturile de găsire a ideilor şi inițiativelor care urmăresc progresul democratic, social şi economic; promovează discursul public de ținută înaltă care are puterea sa inițieze şi să orienteze politici diverse în mod democratic. Implicarea Moldovei în discursul european, trans-atlantic şi mondial privind noile provocări la adresa libertății, prosperității, dreptății şi păcii constituie o parte importanta a "portofoliului de afaceri" al FES.

 

Structura programului

 

Programul de instruire cuprinde 3 module:

Modulul I: Social- democrația versus alte curente politice

Participanții vor afla despre ce este social-democrația in sec. 21 şi care sunt provocările cu care se confruntă aceasta; care sunt valorile şi scopurile social-democrației şi prin ce se deosebeşte de alte modele sociale/curente politice; se vor familiariza cu practica social-democrației în alte țări, etc.

 

Modulul II: Retorică politică şi modele de comunicare politică

Va dezvolta abilități şi cunoștințe de: prezentare în public; structurare a discursurilor;

comunicare persuasivă; liderism oratoric; imagine şi carismă politică; comunicare cu mass-media; polemică şi dezbateri.

 


Modulul III: Buna guvernare

 

Acest modul va oferi participanților competențe cheie care îi vor ajuta să fie mai eficienți, în special in contextul interacționării cu alte organizații şi cu administrația publică în politici cheie sau domenii tematice de interes pentru ei.

Acest modul va permite participanților să înțeleagă mai bine ce este guvernarea; să cunoască şi să înțeleagă cum poate fi influențată administrația publică; să contribuie eficient şi constructiv la politicile publice şi la procesul decizional în mod independent; să se organizeze pe sine, organizația şi partenerii de o manieră care creşte profesionalismul, credibilitatea, transparența şi eficiența.

La fiecare dintre cele 3 module vor fi prezentate exemple de bune practici şi idei noi de către

vorbitori invitați cu experiență politică relevantă. Modulele programului vor fi ținute de traineri cu pregătire excelentă care înțeleg necesitățile unui tânăr politician în formare.

Fundația Friedrich Ebert acordă absolvenților programelor sale de pregătire o atenție deosebită şi caută să mențină o legătură cât mai strânsă cu ei și după încheierea programului de instruire, în diverse formule de cooperare: invitații la mese rotunde şi conferințe, sprijin pentru proiecte locale, suport informativ etc.

 

Orarul, locul și modalitatea de desfăşurare a programului

Cele 3 module de instruire se vor desfăşura în perioada lunilor martie-iulie 2017. Sesiunile de instruire se vor ține în fiecare marți și joi, între 18:00 și 21:00, la Chișinău. Programul prevede și organizarea a două training-uri de week-end.

 

Condiții de participare

Pentru a fi eligibili, participanții la academia politică FES, trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

  • să aibă vârsta cuprinsă între 20 si 35 de ani;
  • să aibă o implicare activă în viața socială;
  • să nu mai fi participat la programe de training organizate de FES.

Participanții la programul de instruire îşi asumă angajamentul de a frecventa toate sesiunile cu maximă implicare în procesul de instruire.

Selectarea participanților se va face în bază de concurs. Doritorii sunt rugați să expedieze la adresa de mai jos CV-ul şi un eseu (max.1,5 pagini) la una din temele:

-        Cum văd eu viața politică și partidele politice din RM după 25 ani de independență

-        De ce sindicatele din RM nu sunt în stare astăzi să asigure protecția membrilor săi și să le garanteze condiții de muncă corecte

-        Cum se pot implica cetățenii pentru o societate echitabilă și democratică în RM

Aşteptăm cererile Dvs. de participare până pe  20 februarie, 2016, la adresa de e-mail natalia.hadei@fes-moldova.org

Persoana de contact: Natalia Hadei, asistent program FES. Tel. 022 855 832

 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

Gazduit pe amplica.md