Burse

Call for Applications: Carl Friedrich Goerdeler-Kolleg für Good Governance 2017/2018 (Ro/De)

Colegiul Goerdeler pentru Buna Guvernare, de un an, este un program de perfecționare, în limba germană, al Fundației Robert Bosch, în cooperare cu Societatea Germană pentru Politica Externă (DGAP). Acesta se adresează viitoarei generații a cadrelor de conducere, cei ce vor lua responsabilitatea pentru lumea de mâine. Pe parcursul timpului, participanții colegiului iau parte la trei seminare și implementează propriul proiect în ţara lor de provenienţă. Participarea este posibilă,  anual, pentru 20 de cadre de conducere, vorbitoare de limbă germană, din Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova, Rusia, Serbia, Turcia și Ucraina. Prof. Günter Verheugen, fostul Vicepreședinte al Comisiei Europene, însoțește programul în calitate de Director al colegiului.

Participantul/ta Colegiului Goerdeler

 • va stabili contacte valoroase cu experţi/experte de rang înalt din societatea, politica şi administrarea publică din Germania şi UE,
 • se va perfecţiona în domeniile modernizării administrației publice și ale  Bunei Guvernări (de ex. Statul de Drept, Responsabilitate Socială Corporativă, dialog cu cetățenii), şi va obţine un certificat corespunzător din partea unei universităţi germane,
 • va dezvolta capacităţile sale de conducere şi va obține cunoştinţe în domeniul managementului proiectelor,
 • se va familiariza din interior cu instituţiile germane, care activează în domenii similare ca şi instituţiile participantului/participantei,
 • va implementa un proiect propriu în țara sa de proveniență,  cu suportul unor manageri de proiect experimentați,
 • va deveni parte a unei reţele internaţionale a tinerilor lideri cu angajament din Europa.

Data finală pentru aplicare este 20 februarie 2017.

Mai multe informaţii: www.goerdeler-kolleg.de.

Contact în Germania: Claire Luzia Leifert

(+49 30 254231-92, goerdeler-kolleg@dgap.org)

Contact în Republica Moldova: Gerhard Ohrband

(goerdeler-kolleg-MD@dgap.org)

 

------------

 

Das Goerdeler-Kolleg für Good Governance ist ein einjähriges berufsbegleitendes Weiterbildungsprogramm der Robert Bosch Stiftung in Kooperation mit der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP). Es richtet sich an die nächste Generation von Führungskräften, die für die Welt von morgen Verantwortung übernehmen will. Im Laufe des Kollegjahres nehmen die Teilnehmer/innen an drei Seminaren teil und setzen ein eigenes Projekt in ihrem Heimatland um. Teilnehmen können jährlich 20 engagierte Führungskräfte aus Armenien, Aserbaidschan, Belarus, Georgien, Moldau, Russland, Serbien, der Türkei und der Ukraine. Prof. Günter Verheugen, Vize-Präsident der Europäischen Kommission a.D., begleitet das Programm als Kollegdirektor. Die Programmsprache ist Deutsch.

Die Teilnehmer/innen des Goerdeler-Kollegs

 • knüpfen wertvolle Kontakte zu hochrangigen Expert/innen aus Gesellschaft, Politik und Verwaltung in Deutschland und der EU,
 • bilden sich zu den Themen Verwaltungsmodernisierung und Good Governance (z.B. Rechtsstaatlichkeit, Corporate Social Responsibility, Bürgerdialog) weiter und erwerben ein entsprechendes Zertifikat einer deutschen Universität,
 • lernen deutsche Institutionen von innen kennen, die auf ähnlichen Feldern operieren wie ihre Heimatinstitutionen,
 • entwickeln ihre Führungskompetenzen und erwerben Kenntnisse im Projektmanagement,
 • setzen mit Unterstützung erfahrener Projektmanager ein eigenes Projekt im Heimatland um,
 • werden Teil eines Netzwerks engagierter Führungspersönlichkeiten in Europa.

Bewerbungsschluss: 20. Februar 2017

Programmbeginn: 6. September 2017

Weitere Informationen: www.goerdeler-kolleg.de

Kontakt in der DGAP: Claire Luzia Leifert

(+49 30 254231-92, goerdeler-kolleg@dgap.org)

 

Kontakt in der Republik Moldau: Gerhard Ohrband

(goerdeler-kolleg-MD@dgap.org)

 

 

 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

Gazduit pe amplica.md