Burse

Programul de Burse Lane Kirkland (2017 – 2018)

baner front 1 640x240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundaţia Polono-Americană pentru Libertate fondatorul Programului precum și Fundația Liderii de Schimbare
Administratorul Programului anunţă deschiderea concursului pentru candidații din Ucraina, Belarus, Rusia, Republica Moldova, Georgia, Armenia, Azeibardjan, Kazahstan şi Kîrgîstan în privința obținerii Burselor Lane Kirkland în Polonia pentru anul academic 2017/2018 Programul.

Programul este destinat tinerilor lideri, care deţin diplomă de studii superioare(diplomă de master) şi doresc să se implice activ în dezvoltarea democraţiei, economiei şi societăţii civile în țara lor de origine cât și în regiune.

Programul include 2 semestre de studii la o universitate poloneză şi 2-4 săptămâni de stagiu în instituţii publice şi private din Polonia.

Domeniile de studiu:

Economie şi management:

 • Administrare /management (ex. business, ONG-uri, cultură, protecţia mediului ambiant şi asistenţă
  medicală)
 • Administraţie publică (localăşicentrală)
 • Drept
 • Ştiinţe sociale (psihologie socială, sociologie)
 • Ştiinţe politice şi relaţii internaţionale
 • Politici de dezvoltare şi ajutor umanitar
 • Lucrarea de diplomă scrisă în cadrul programului poate avea un caracter științific sau practic (în acest caz
  o introducere teoretică este obligatorie).

Candidaţi:

În anul universitar 2017/2018, Programul Lane Kirkland se adresează persoanelor fizice care reprezintă
următoarele categorii profesionale:

 • funcţionari publici, politicieni, experţi şi angajaţi în administrația publică, locală si centrală;
 • antreprenori, manageri;
 • lideri ai organizaţiilor nonguvernamentale, animatori culturali şi de activitate socială;
 • profesori universitari, cercetători;
 • jurnalişti.

Criterii de eligibilitate:

 • Cetăţenie şi reședință permanentă în una dintre ţările enumerate în anunţ (cei care au permis de
  reşedinţa permanentă în Polonia nu pot aplica pentru Programul Kirkland)
 • Studii superioare complete (diplomă de masterat)
 • Vîrstă de pînă la 35 de ani (în cazuri justificate/excepționale pînă la 40 de ani)
 • Experienţă profesională de cel puţin 2 ani.
 • Cunoaşterea limbii poloneze la un nivel suficient pentru a putea participa la prelegeri şi seminare cât și pentru a întocmi lucrarea de diplomă; În cadrul discuției de calificare este obligatorie cunoașterea limbii poloneze la nivelul (B1)
 • Pentru candidatii de dupa teritoriul Ucrainei și Bialorusiei exista opțiunea efectuării studiilor în limba engleză (cel puțin la nivelul B1 ) cu condiția indicării de către candidat a unei oferte
  concrete de studiere în această limbă. În acest caz este acceptabilă cunoasterea limbii poloneze la nivel introductiv (A1)

Prioritate se va acorda:

 • Candidaţilor care se implică activ în domeniile lor profesionale şi sociale;
 • Candidaţilor care au obţinut realizări semnificative;
 • Candidaților care nu au făcut anterior studii în Polonia.

Acte necesare:

 • Cererea de participare completată on-line
 • Ancheta personală
 • Proiectul de cercetare, inclusiv motivarea participării în cadrul Programului Kirkland, cu referire
  la continuitatea cercetării și planurile de viitor (4000-6000 caractere cu spaţii)
 • Două scrisori de recomandare, care prezintă realizările şi calificările candidatului şi motivarea de
  dezvoltare profesională şi socială (în limbile poloneză, rusă sau engleză) trimise în format
  electronic
  • Copia diplomei de studii (masterat sau alt document ce dă dovadă de efectuarea studiilor postuniversitare), trimisă în format electronic
  Procesul de selecție a candidaților:

Vor fi selectați aproximativ 45 de candidaţi în trei etape:

Etapa I – evaluarea formală a aplicațiilor
Etapa II – evaluarea detaliată a aplicațiilor de către experții din domeniile respective
Etapa III – interviuri (planificate pentru perioada 01.04 – 30.04.2017)
Persoanele invitate la etapa a treia (interviurile) vor fi anunțate prin e-mail la sfârşitul lunii martie 2017.
Informaţiile despre rezultatul final al concursului vor fi comunicate în luna iunie 2017.

Procedura înregistrării candidaţilor: Formularul de înregistrare este disponibil la adresa www.kirkland.edu.pl.
Vă rugăm să-l completaţi în format on-line.

După completarea formularului on-line tipăriţi pagina care confirmă depunerea cererii. Pagina semnată împreună cu o fotografia actuală a Dvs. ataşată, trebuie să fie expediate prin poştă pe adresa Oficiului Programului Lane Kirkland. Scrisorile de recomandare şi copia diplomei trebuie scanate şi trimise la adresa de e-mail: kirkland@kirkland.edu.pl

TERMENUL LIMITĂ PENTRU ÎNREGISTRAREA CANDIDAȚILOR:
Termen limită de aplicare în Programul de burse LaneKirkland 2017/18 este:

1 Martie 2017

Cererile primite după data indicată mai sus nu vor fi luate în consideraţie.
Condiţii financiare:

Bursa lunară–1800 PLN.

În plus acoperirea următoarelor costuri: taxe educaţionale, cazare în Polonia, asigurare medicală, o călătorie spre şi dinspre Polonia, costul vizei, achiziţionarea materialelor didactice şi de asistenţă educaţională. Laptopurile împrumutate bursierilor pot rămâne în proprietatea acestora numai după îndeplinirea completă a condiţiilor specificate de Program.

Programul de burse presupune:

Începutul Programului (mijlocul lunii Septembrie 2017)
Curs de informare și integrare (10 zile)

Lecţii (2 semestre) în cele mai mari centre universitare poloneze: Varşovia, Cracovia, Poznan, Wroclaw, Lublin

• Pregătirea lucrărilor de semestru şi alucrăriide diplomă
• Patru întîlniri a tuturor bursierilor
• Activităţi de dezvoltare individuală și a capacităților de lider
• Un stagiu profesional (2 săptămîni) de obicei, după terminarea programului academic
• Ceremonia de finalizare a Programului – acordarea diplomelor (sfîrşitul lunii iunie 2018, în Varşovia)

Pentru mai multe informații accesați: http://www.kirkland.edu.pl/en/competition
Contacte:
Fundația Liderii de Schimbare
www.leadersofchange.pl
Programul Lane Kirkland
Al. Jerozolimskie 133 m.56, 02-304 Warszawa, Poland
E-mail: kirkland@kirkland.edu.pl
www.kirkland.edu.pl

 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

Gazduit pe amplica.md