Burse

Burse de Excelenţă pentru profesorii în IT!

Centrul de Informaţii Universitare anunţă lansarea Programului de Burse de Excelenţă pentru profesorii în IT, ediţia 2016, organizat în parteneriat şi cu suportul financiar integral al Fundaţiei Orange Moldova şi susţinut de Ministerul Educaţiei al RM.            

Proiectul are drept scop susţinerea tinerilor profesori de informatică, care activează în instituţiile rurale din RM, prin oferirea, în bază de concurs, a 25 de granturi a cîte 25000 lei, inclusiv a cîte un laptop.

Fundaţia Orange Moldova în calitate de partener al programului îşi propune să promoveze angajarea tinerilor profesori de informatică în instituţii de învăţămînt rurale din Moldova, unde se înregistrează o lipsă mai acută de cadre didactice, prin stimulare financiară, astfel încît  tinerii specialişti să beneficieze de susţinere la treapta iniţială din carieră.   

Condiţii de participare în program:

La momentul aplicării la program, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:
 • să fie cetăţeni şi rezidenţi ai RM;
 • să fie absolvenţi ai instituţiilor universitare din RM, ciclul Licenţă şi/sau ciclul Masterat, la specialităţile pedagogice în informatică şi/sau altele relevante acestui domeniu;
 • să activeze în calitate de profesor de informatică într-o instituţie de învăţămînt localizată în zonă rurală a RM, inclusiv centru raional (cu excepţia mun. Chişinău şi Bălţi);
 • să demonstreze reuşită academică.
 • vîrsta limită a aplicanţilor să fie pînă la 35 de ani inclusiv;
Proiectul în cauză nu face discriminări pe criterii religioase sau etnice.

Pentru a participa în concurs, candidaţii trebuie să prezinte următoarele documente :

 1. Formular de aplicare completat cu date personale (http://www.eac.md/ro); 
 2. Scrisoare de motivare, în care să fie expuse argumentele care au determinat alegerea făcută în favoarea angajării în calitate de profesor la o instituţie de învăţămînt rurală;
 3. Copie autentificată a Diplomei de licenţă, inclusiv a suplimentului la diplomă;
 4. Copie autentificată a Diplomei de master, inclusiv a suplimentului la diplomă (dacă este cazul);
 5. Extrasul de pe ordinul de angajare în calitate de profesor de informatică la o instituţie de învăţămînt din zonă rurală (se prezintă atît pentru locul de bază cît şi pentru cele prin cumul);
 6. Caracteristica instituţiei de învăţămînt (este inclusă în formularul de aplicare) – se completează de către directorul instituţiei, în care este angajat aplicantul (se prezintă atît pentru locul de bază cît şi pentru cele prin cumul);
 7. Copie xerox a buletinului de identitate a aplicantului.

Termen limită de aplicare – 17 octombrie 2016!

Dosarele de aplicare se vor depune la sediul Centrului de Informaţii Universitare, personal sau prin scrisoare recomadată. Dosarele incomplete sau prezentate după termenul limită nu vor fi examinate! Rezultatele concursului sunt definitive şi nu pot fi supuse contestării!

Informaţii suplimentare şi formulare de aplicare pot fi solicitate la sediul Centrului de Informaţii Universitare de pe str. Puşkin 16, Chişinău, tel: (022) 221167, 221172, 068220072, www.eac.md.

 

 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

Gazduit pe amplica.md