AJPP angajează consultant pentru elaborarea unui raport de evaluare a programelor probaționale în contextul sistemului național de justiție penală

Ajută-ne să distribuim acest articol:

Termeni de referință:

Consultant – Elaborare a unui raport de evaluare a importanței programelor probaționale în contextul justiției penale naționale

Contract: prestare de servicii

Durata:  12 zile

Perioada: 09.07.2018 - 15.08.2018

Locația: Chișinău, Republica Moldova

  Asociația pentru Justiție Penală Participativă (AJPP) este un ONG fondat în 2017. Scopurile AJPP rezidă în:

 • sprijinirea colaborării intersectoriale între profesioniștii sistemului de drept și cei din cadrul serviciilor sociale în domeniul justiției penale, inclusiv justiției pentru copii;
 • implicarea specialiștilor din sistemul de justiție penală în procesul de dezvoltare și implementare a elementelor justiției restaurative;
 • consolidarea drepturilor fundamentale și promovarea principiilor justiției penale în vederea asigurării supremației legii.

Esența activităților organizației constă în promovarea reformelor ce vizează îmbunătățirea legii penale, a justiției penale, per ansamblu și dezvoltarea elementelor justiției restaurative.

Contextul:

Legislația penală națională conține mai multe facilități pentru minorii în conflict cu legea. În acest context,  Codul penal al Republicii Moldova prevede măsuri alternative la detenție pentru acești subiecți ai răspunderii penale:

 • pedepse neprivative de libertate (munca neremunerată în folosul comunității);
 • măsuri de constrângere cu caracter educativ, inclusiv programe probaționale;
 • condamnarea cu suspendarea condiționată a executării pedepsei, etc.

Datorită faptului că programele probaționale au fost incluse în legislația penală națională începând cu iunie 2016, ca o categorie specifică a măsurilor de constrângere cu caracter educativ, acestea reprezintă alternative la detenție pentru minorii în conflict cu legea, care vin în contact cu sistemul de justiție penală și comit pentru prima dată infracțiuni mai puțin grave.

La nivel național, punerea în aplicare a programelor probaționale nu este o practică obișnuită, din cauza lipsei de programe probaționale relevante elaborate pentru minori și a lipsei specialiștilor instruiți pentru a aplica aceste programe în modul corespunzător.

În prezent, există doar câteva programe probaționale de grup pentru minori, dezvoltate și aprobate recent, fapt care demonstrează imposibilitatea de a evalua încă eficiența lor în cadrul sistemului de justiție penală.

Prin urmare, dezvoltarea și promovarea programului probațional primar obligatoriu (un program individual) va fi perceput ca un program complex, care se aplică unui copil în conflict cu legea ce interacționează pentru prima dată cu sistemul de justiție penală și este posibilă corectarea lui fără aplicarea unei pedepse penale. Acest program va conține mai multe componente: aspecte juridice, dezvoltare civică, training vocațional, monitorizare, evaluare psihologică a copilului și referințe ulterioare.

Obiectul consultanței:

Elaborarea unui raport de evaluare a importanței programelor probaționale în contextul justiției penale naționale, prin prisma legislației penale naționale și percepției specialiștilor în domeniu.

Consultantul va avea următoarele obligaţii şi responsabilităţi:

 Să elaboreze raportul de evaluare propriu-zis bazat pe:

 • Analiza legislației naționale pertinente;
 • Analiza practicilor pozitive din alte sisteme de drept cu privire la implementarea programelor probațioanle vizavi de minorii în conflict cu legea;
 • Intervievarea specialiștilor din domeniul justiției penale (consilieri de probațiune, procurori, judecători, avocați) în baza unui chestionar dezvoltat pentru fiecare categorie de specialiști.

Termenele de executare şi costul consultanței:

Serviciile de consultanţă vor fi prestate pe parcursul a 12 de zile, în intervalul 09.07.2018 - 15.08.2018. Remunerarea are loc în tranșe conform contractului de prestări servicii.

Definirea aranjamentelor de supraveghere şi raportare:

Consultantul va lucra sub supravegherea directă a Coordonatorului proiectului. Toate activitățile și rezultatele vor fi discutate și planificate cu consultarea, în prealabil, a coordonatorului. Consultantul raportează prin prezentarea produselor rezultate din  activitatea realizată. Produsele se prezintă în decurs de 5 zile de la definitivarea acestora.

 Cerințele faţă de consultant:

Calificări, Experiență

 • Să fie licențiat în drept, drepturile omului sau alte studii de profil;
 • Experiență în realizarea de cercetări/analize legale în domeniul legislației penale naționale sau protecției drepturilor omului;
 • Minimum 5 ani de experiență profesională în domeniul legal;
 • Să posede abilități empirice de cercetare atât cantitative, cât și calitative;
 • Să cunoască la nivel înalt legislația națională și internațională, precum și  experiența altor state în domeniul drepturilor copilului;
 • Să dea dovadă de o bună cunoaștere a politicilor promovate şi reformelor în curs de implementare în domeniul justiţiei.

Competențe

 • Competențe analitice excelente, abilități de sintetizare și prezentare clară a rezultatelor  cercetării/analizei, de elaborare a actelor legislative/normative.
 • Abilități excelente de scriere, capacitate de a scrie într-un mod structurat, lucid și concis, fără a pierde miezul substanței;
 • Fluență în limba română, o bună cunoaștere a limbii engleze constituie un avantaj.

Furnizarea de informaţii/resurse de către AJPP:

AJPP va oferi consultantului informațiile, resursele şi materialele necesare pentru îndeplinirea sarcinilor.

Procesul de aplicare și selecție:

 Consultanții interesați trebuie să prezinte următoarele documente/informații:

 • CV-ul, inclusiv dovadă experienței anterioare în proiecte/misiuni similare și rezultatele obținute;
 • Oferta financiară in MDL pentru serviciile prestate;
 • Scrisoare de intenție conţinînd o scurtă justificare a candidatului ca fiind cel mai bun/ă pentru consultanța respectivă;
 • Mostre de analize legale/acte legislative/normative elaborate sau alte documente de lucru similare produse.

PROCEDURA DE APLICARE

Termenul-limită pentru aplicare este 16 iulie 2018.

Dosarul de aplicare trebuie să fie trimis la următoarea adresă de e-mail:

office@ajpp.org

 Această activitate este organizată în cadrul Proiectului „Dezvoltarea și implementarea programului probațional primar obligatoriu în trei raioane ale Republicii Moldova”, implementat în parteneriat cu Reprezentanţa UNICEF în Republica Moldova și Inspectoratul Național de Probațiune.

Alte articole de acest autor:
Author: AJPP
Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.