Banca Națională a Moldovei anunță concurs repetat pentru poziția de jurisconsult principal cu funcția de rezoluție bancară

Ajută-ne să distribuim acest articol:

Cerințe minime obligatorii:

 1. Studii superioare absolvite cu examen de licență în domeniul științelor juridico-economice cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare;
 2. Experiență profesională de cel puțin 1 an în domeniul financiar/juridic;
 3. Cunoașterea cadrului de supraveghere și rezoluție bancară din Republica Moldova;
 4. Cunoașterea directivelor europene în domeniul rezoluției bancare;
 5. Abilități de analiză și sinteză pornind de la un volum semnificativ de date și informații; Orientare către performanță, Comunicare eficientă, Cooperare, Integritate organizațională, Gândire conceptuală.
 6. Cunoașterea limbii române și limbii engleze (nivel avansat);
 7. Cunoștințe aprofundate de utilizare a aplicațiilor Microsoft Office.

Principalele atribuții:

 1. Elaborarea și înaintarea șefului secției a propunerilor către Comitetul executiv al BNM privind aplicarea măsurilor alternative în scopul înlăturării obstacolelor în calea posibilității de soluționare a băncilor și aplicarea instrumentelor de rezoluție și exercită competențe de rezoluție bancară pentru atingerea obiectivelor rezoluției, ca urmare a constatării condițiilor de declanșare a procedurii de rezoluție;
 2. Urmărirea ca evaluările independente să fie efectuate în conformitate cu Legea privind redresarea și rezoluția băncilor;
 3. Urmărirea respectării mecanismelor de siguranță în procesul de aplicare a instrumentelor de rezoluție; monitorizarea băncilor supuse rezoluției în vederea îndeplinirii măsurilor și restricțiilor aplicate de către BNM;
 4. Elaborarea propunerilor și proiectelor de hotărîri privind aplicarea sancțiunilor şi/sau măsurilor băncilor supuse rezoluției;
 5. Analizează informația prezentată de către lichidatorii băncilor în proces de lichidare în scopul îndeplinirii măsurilor întreprinse pentru lichidarea eficientă a băncilor;
 6. Oferirea suportului juridic la  formularea scrisorilor care sunt pregătite de către secția rezoluție bancară.

Termenul limita pentru depunerea CV-urilor este: 20.07.2018.

În vederea aplicării pentru participarea la concurs, se va completa aici: http://www.bnm.md/ro/content/cv-online, formularul CV-ului online sau se va depune CV-ul la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chișinău, Departamentul Strategie, Organizare și Resurse Umane, cu specificarea postului pentru care se aplică.

Vor fi contactate doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Desfășurarea concursului va avea loc după cum urmează:

1)  Interviul profesional: Comisia de examinare va evalua modul în care candidatul răspunde unor criterii referitoare la cunoştinţele de specialitate şi capacitatea de analiză şi sinteză a candidatului. De asemenea, se vor testa verbal cunoştinţele de limbă engleză.

2)  Test IT (scris) se desfăşoară prin susţinerea unui test (în formă scrisă) în domeniul tehnologiilor informaționale care va include întrebări generale în acest domeniu.

Datele privind susţinerea probelor de concurs vor fi stabilite de comisia de examinare şi vor fi comunicate prin e-mail candidaţilor.

TEMATICA:

 1. Riscurile specifice și Profilul de risc al băncilor;
 2. Cadrul legal al activității bancare în Republica Moldova;
 3. Reglementarea organizării şi funcţionării Băncii Naţionale a Moldovei.

Recomandam insistent studierea bibliografiei de mai jos inainte de a fi invitat la concurs.

BIBLIOGRAFIA:

 1. Legea privind redresarea și rezoluția băncilor nr.232 din 03.10.2016;
 2. Directiva 2014/59/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014;
 3. Legea instituțiilor financiare nr. 550-XIII  din  21.07.1995;
 4. Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr. 548-XIII din 21.07.1995;
 5. Regulamentul cu privire la clasificarea activelor şi angajamentelor; condiționale, aprobat prin HCA al BNM nr.231 din 27.10.2011;
 6. Regulamentul cu privire la suficiența capitalului ponderat la risc, aprobat prin HCA al BNM nr. 269 din 17.10.2001;
 7. Regulamentul cu privire la lichiditatea băncii, aprobat de CA al BNM, proces – verbal.


Organizații vizate: Banca Nationala a Moldovei (BNM) |Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.