Anunțuri de Angajare

Centrul de Plasament al Copilului „Regina Pacis” anunţă concurs pentru suplinirea postului vacant de Manager

Centrul de Plasament al Copilului „Regina Pacis” 

anunţă concurs pentru suplinirea postului vacant de Manager

Centrul de Plasament al Copilului „Regina Pacis” a fost înfiinţat şi creat, ca parte componentă, de către Fundaţia „Regina Pacis” Moldova. Instituția este acreditată de Consiliul Național de Acreditare a Prestatorilor de Servicii Sociale pe lângă Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei al Republicii Moldova, în baza Legii n.129 din 08.06.2012 și a Hotărârii Guvernului Republicii Moldova n. 95 din 07.02.2014.

Scopul Centrului este protecţia temporară a copilului aflat în dificultate (copiii străzii, copii care provin din familii social vulnerabile etc.), socializarea, (re)integrarea acestuia în familia biologică, extinsă şi în comunitate.

Obiectivele postului:

 • Conduce, în conformitate cu programul legislativ în vigoare, activitatea financiară şi economică a Centrului, deţine pe deplin responsabilitatea pentru integritatea şi utilizarea eficientă a activelor organizaţiei, precum şi rezultatele operaţiunilor sale;
 • Elaborează planul anual de activitate a Centrului și organizează activitatea de coordonare a echipei Centrului;
 • Asigură monitorizarea activităţilor Centrului în vederea dezvoltării şi îmbunătăţirii calităţii serviciilor;
 • Organizează şedinţe săptămînale şi la necesitate pentru indentificarea măsurilor optime de asistenţă calitativă a beneficiarilor;
 • Stabileşte măsuri pentru a asigura Centrul cu personal calificat, gestionarea şi dezvoltarea competenţelor şi experienţei lor pentru a crea un anturaj sigur şi propice pentru muncă;
 • Participă la evaluarea performanțelor profesionale a personalului;
 • Pregăteşte rapoarte cu referire la activitatea Centrului,
 • Stabilește, menține și reprezintă Centrul în relaţiile cu partenerii şi beneficiarii;
 • Participă la elaborarea bugetului anual al Centrului și propunerilor de atragere și colectare de fonduri;
 • Îndeplineşte alte obligaţii aferente în cadrul programului de organizare.

Cerinţe:

 • Studii superioare de specialitate (domeniul social sau legal);
 • Experienţă de lucru în domeniu minim 5 ani;
 • Experienţa de lucru cu structurile de stat, organizaţiile internaţionale şi naţionale;
 • Experienţă în lucrul cu copiii aflaţi în dificultate;
 • Cunoaşterea limbilor română, rusă şi engleză. Italiană va constitui un avantaj;
 • Calităţi personale: Responsabilitate, perseverenţă, aptitudini de comunicare interpersonală eficiente;
 • Aptitudini de utilizare a calculatorului (MS Word, Excel, PowerPoint, Internet Explorer).

Locul de muncă: Chișinău

Dosarul candidatului va include:

 • CV în formatul Europass;
 • Scrisoarea de motivaţie;
 • Două referinţe de la serviciile anterioare.

Procesul de recrutare

Depunerea dosarelor se va face prin email la adresa chisinau@reginapacis.org, cu specificarea „Aplicare_Manager Centru” pînă la data de 20 aprilie 2018.

Telefon de contact: 022 23 55 11.

Pentru interviu vor fi contactate doar persoanele selectate în baza dosarelor.

 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.