Asistent de proiect (full-time job)

Ajută-ne să distribuim acest articol:

Proiectul ”LEVEL UP: FINANŢAREA POLITICĂ CU INTEGRITATE"

Termeni de referință

 Asistent de proiect (full-time job)


Perioada desfăşurării proiectului: Aprilie 2018 - Octombrie 2019 (16 luni)

Context:
Institutul Internațional pentru Democrație și Asistență Electorală (IDEA), împreună cu Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral (CICDE) pe lîngă Comisia Electorală Centrală din Republica Moldova (CEC) au obținut suport financiar din partea Uniunii Europene pentru implementarea unui proiect privind finanţarea politică în Republica Moldova. Scopul proiectului este de a ajuta Comisia Electorală Centrală să stabilească consensul cu partidele politice cu privire la unele reforme ale finanțării politice prin dialog și cunoștințe comparative și să susțină o mai bună respectare a legislației privind finanțarea partidelor politice.


Având în vedere multitudinea de activități ce urmează să fie desfăşurate, precum şi diversitatea de actori care vor fi implicaţi, CICDE/IDEA International angajează asistent de proiect (full-time job). Această persoană va activa în cadrul echipei CICDE asigurând coordonarea activităţilor planificate cu implicarea principalilor subiecţi: CEC, PNUD, partidele politice, UE, societatea civilă.

Funcții generale:

Asistentul de proiect va fi responsabil de asigurarea eficienţei implementării continue a proiectului sub îndrumarea şi supravegherea directorului CICDE.

Asistentul de proiect va avea responsabilitatea zilnică de administrare a proiectului, de a oferi sprijin şi de a asigura logistica activităților.


Responsabilități specifice:


Sub supravegherea directorului CICDE, asistentul de proiect va realiza următoarele sarcini:

 • De a spori eforturile echipei CEC şi CICDE în oferirea unui sprijin substanțial activităţii în domeniul finanţării politice;
 • De a asigura managementul proiectului, inclusiv planificare, bugetare, raportare;
 • De a raporta Centrului de Instruire Contiunuă în Domeniul Electoral, Comisiei Electorale Centrale şi IDEA International referitor la implementarea proiectului şi problemele care apar pe parcurs;
 • De a coordona activităţile cu implicarea PNUD, a partidelor politice şi a societăţii civile, precum şi a companiei în domeniul IT care va realiza aplicaţia;
 • De a asigura respectarea celor mai bune practici în activitatea realizată de personalul implicat;
 • De a coordona cu toţi actorii implicaţi în proiect: CICDE, CEC, PNUD, partidele politice, UE, societatea civilă.
 • Să elaboreze materiale, să faciliteze seminare de instruire şi să ofere feedback la documente relevante;
 • Să ofere asistenţă experţilor naţionali şi internaţionali implicaţi;
 • Să realizeze managementul financiar curent;
 • Să asigure integrarea dimensiunii de gen în toate activităţile realizate în cadrul proiectului;
 • Să realizeze toate măsurile pentru desfăşurarea auditelor, misiunilor de evaluare;
 • Să realizeze alte sarcini care decurg din specificul activităţii de asistent de proiect.

Calificări și competențe necesare:

Studii: Studii post-universitare în domeniul juridic, ştiinţe sociale, ştiinţe politice, economic-financiar.

Profil general:

 • Capacitatea de a realiza sarcinile cu minime indicaţii şi supraveghere dar sub îndrumare managerială, oferind  valoare adăugată tuturor activităților bazate pe echipă;
 • Reputație impecabilă care îi permite să colaboreze cu toți actorii politici din Republica Moldova.
 • Respectarea procedurilor interne ale instituţiei pentru a asigura standarde înalte de performanță și respectarea orientărilor instituționale;
 • Implicarea în implimentarea proiectului la toate etapele: planificarea şi bugetarea activităţilor, organizarea de întâlniri şi discuţii, supravegherea realizării publicaţiilor şi urmărirea feedback-ului din partea actorilor implicaţi;


Experienta profesionala:

 • Experienţă similară în coordonarea a cel puţin 2 (două) proiecte în ultimii 2 (doi) ani, cu un buget minim de 15 000 euro.
 • Experienţă minimum un an (1 an) în domeniul financiar.

Competențe funcționale:

 • Abilități bune de comunicare şi relaţionare interpersonală.
 • Flexibilitate şi motivare.


Raportarea și subordonare:

 • Asistentul de proiect se subordonează directorului CICDE.

Dificultăţi în activitate:

 • Asistentul de proiect va demonstra un nivel înalt de inițiativă și creativitate personală, respect faţă de litera legii, va face faţă situaţiilor de stres şi realizarea sarcinilor în termen limită.
 • Trebuie să fie capabil să soluționeze problemele și să abordeze aspecte cu perspective diferite.

Aptitudini lingvistice:

 • Cunoaşterea limbii române-excelent, cunoaşterea limbii engleze-nivel B2.

Abilităţi IT:

 • Abilităţi de operare la calculator, cunoaşterea excelentă a Microsoft Office, Microsoft Word şi Internet Explorer.

Termenul-limita de depunere și deschidere a ofertelor este 10 aprilie 2018, ora 10:00.

Pentru informații suplimentare apelați la numărul de telefon: 022 260914 (Macovei Viorica).
Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.