AO ”AVE Copiii” angajează un consultant, grup de consultanți sau agenție de consultanță pentru elaborare a două ghiduri de buzunar

Ajută-ne să distribuim acest articol:

AO Asociația pentru Abilitarea Copilului și Familiei „AVE Copiii” în cadrul proiectului „Asistență socială pentru refugiați și solicitanți de azil” susținut de Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați (UNHCR) anunță concurs de oferte pentru selectarea unui consultant/ grup de consultanți/ agenție de consultanță pentru elaborarea a două ghiduri de buzunar pentru solicitanții de azil și pentru beneficiarii de protecție internațională (refugiați și beneficiari de protecție umanitară).

Consultatul va elabora conținutul în limba română a ghidurilor de buzunar privind serviciile existente accesibile solicitanților de azil și beneficiarilor de protecție internațională în Republica Moldova.

AO AVE Copiii contractează servicii de consultanță pentru următoarele sarcini:

Sarcini

Perioada

Nr. de zile de consultanță

1. Documentarea și elaborarea proiectelor de ghiduri

Martie 2018

2 zile

2. Redactarea conținutului

Martie 2018

3 zile

3. Finalizarea conținutului

Martie 2018

1 zi

 

Total 6 zile consultanță

Cele două ghiduri 1) vor avea drept audiență solicitanții de azil și beneficiarii de protecție internațională 2) vor fi focusate pe drepturi și obligațiile solicitanților de azil/ beneficiarilor de protecție internațională, informații privind instituțiile de profil (social, medical, educație, angajare cursuri de limbă română și juridic) la care se pot adresa (adrese și alte date de contacta), 3) vor conține maxim 3000 de cuvinte.

  1. Competențe și calificări:
  • Studii superioare de master în științe ale comunicării;
  • Cel puțin 5 ani de experiență în domeniul media și/sau comunicare;
  • Cunoaștere avansată a domeniului azilului;
  • Creativitate;
  • Responsabilitate înaltă și abilități de lucru individual.
  1. Oferta

Oferta va conține: Conceptul ghidurilor*, Oferta financiară** și CV-ul consultantului/ consultanților/ agenției de consultanță.

* Conceptul ghidurilor (max. 1 pag.) semnat de consultant.

** Oferta financiară (în lei moldovenești) va corespunde cu sarcinile indicate în aceste termene de referință.

AO AVE Copiii va evalua dosarele candidaților cu aplicarea următoarei fișe de pontaj:

Nr. d/o

Criterii

Punctaj

1

Studii postuniversitare în științe ale comunicării

15

2

Cel puţin 5 ani de experienţă în domeniul media și/sau comunicare

15

3

Cunoaștere avansată a domeniului azilului

15

4

Corespunderea dosarului cu condițiile de participare la concurs

10

5

Corespunderea Conceptului Metodologiei propuse cu scopul și obiectivele ghidurilor

20

6

Oferta financiară echilibrată din punct de vedere cost-beneficiu

25

 

TOTAL

100

Partenerii își păstrează dreptul de a organiza un interviu pentru candidații preselectați, inclusiv cu participarea reprezentanților UNHCR.

Contractul va fi semnat cu consultantul care se va conforma criteriilor indicate în aceste Termene de referință, precum și care va solicita un preț echilibrat.

AO AVE Copiii își păstrează dreptul de a relansa un nou concurs în cazul în care dosarele depuse nu corespund criteriilor.

  1. Management

Directorul executiv al AO AVE Copiii este persoana de referință pentru implementarea acestor Termene de referință. Toate activitățile și produsele vor fi discutate și planificate cu echipa Proiectului ”Asistență socială pentru refugiați și solicitanți de azil în Moldova” al AO AVE Copiii.

  1. Drepturi de autor și de utilizare

Drepturile de autor și de utilizare aparțin AO AVE Copiii și UNHCR.

  1. Termeni limită și alte condiții

Data limită de prezentare a ofertelor: nă la identificarea candidatului solicitat.

Ofertele trebuie prezentate în format electronic și expediate prin e-mail la adresa: office@avecopiii.md.

Ofertele incomplete nu vor fi considerate pentru evaluare.

AVE Copiii își rezervă dreptul de a solicita concretizări sau de a respinge propunerile fără a da explicații ofertanților.
Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.