Banca Națională a Moldovei angajează economist coordonator, Direcția cercetări economice, Departamentul Cercetări Economice și Aplicate

Ajută-ne să distribuim acest articol:

Scopul sau atribuțiile grupului, secției, direcției sau departamentului:

  1. a)          Elaborarea Strategiei de dezvoltare a cercetărilor ştiinţifice din cadrul BNM, inclusiv a compartimentului cercetări economice, monetare şi financiare;
  2. b)          Elaborarea Planului de Cercetări Economice şi Aplicate a BNM, inclusiv a compartimentului cercetări economice, monetare şi financiare;
  3. c)           Identificarea priorităţilor şi necesităţilor strategice şi tactice de cercetări economice şi implementarea programelor de cercetare, ţinând cont de schimbările în abordările ştiinţifice existente;
  4. d)          Efectuarea analizelor, studiilor şi cercetărilor economice în conformitate cu Strategia de dezvoltare a cercetărilor ştiinţifice din cadrul BNM, Planul de Cercetări Economice şi Aplicate a BNM, planurile de cercetare aprobate, indicaţiile membrilor CE BNM şi solicitările subdiviziunilor BNM, de sine stătător sau în colaborare cu subdiviziunile BNM;
  5. e)          Analiză, studierea şi cercetarea factorilor, dezechilibrelor şi riscurilor, ce pot afecta realizarea obiectivului fundamental şi atribuţiilor de bază a BNM;

Cerințe minime obligatorii:

- Studii superioare de masterat, preferențial doctorat, în domeniul statisticii/matematicii/econometriei/economie, cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare;
- Abilități de analiză și sinteză pornind de la un volum semnificativ de date și informații;
- Cunoașterea limbii române și limbii engleze (nivel avansat);
- Cunoștințe aprofundate de utilizare a aplicațiilor Microsoft Office, EViews, Matlab;
- Competențe: integritate, responsabilitate, profesionalism, lucru în echipă, orientare către rezultate, credibilitate, capacitatea de a rezolva probleme, perseverență, învățare și dezvoltare continuă;
- Abilități de comunicare verbală și în scris, capacitate de analiză și sinteză a informației, capacitate de însușire rapidă a metodelor noi de lucru.

Principalele atribuții:

  1. Identificarea priorităților și necesităților strategice și tactice de cercetări economice;
  2. Efectuarea analizelor, studiilor și cercetărilor economice în conformitate cu Strategia de dezvoltare a cercetărilor științifice din cadrul BNM;
  3. Analiză, studierea și cercetarea factorilor, dezechilibrelor și riscurilor;
  4. Publicarea lucrărilor științifice, de cercetare și a caietelor de studii;
  5. Organizarea seminarelor, conferințelor, meselor rotunde, întâlnirilor informale și colaborarea cu experți, cercetători, instituții naționale și internaționale din domeniul educației și științei.

Recomandăm insistent studierea bibliografiei de mai jos înainte de a fi invitat la concurs.

Bibliografie:

-         Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr. 548-XIII din 21.07.1995;

-         Manuale de macroeconomie, Statistica generala, Econometrie generala.

Termenul limită pentru depunerea CV-urilor este: 23 martie 2018.

În vederea aplicării pentru participarea la concurs, se va completa aici: http://www.bnm.md/ro/content/cv-online, formularul CV-ului online sau se va depune CV-ul la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chișinău, Departamentul Strategie, Organizare și Resurse Umane, cu specificarea postului pentru care se aplică.

Pentru persoanele cu studii obținute în afara Republicii Moldova se vor indica calificările (ex. GPA, etc.) obținute în țara și/sau instituțiile respective.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.


Organizații vizate: Banca Nationala a Moldovei (BNM) |Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.