BRD angajează consultant național pentru elaborarea unui ghid pentru (re)integrarea cetățenilor Republicii Moldova reîntorși de peste hotare

Ajută-ne să distribuim acest articol:

Biroul relații cu diaspora din cadrul Cancelariei de Stat angajează un consultant național în vederea elaborării unui ghid pentru facilitarea reintegrării cetățenilor reîntorși de peste hotare.

Acest ghid va servi drept suport pentru cetățenii Republicii Moldova reîntorși de peste hotare la (re)integrarea socio-economică, precum și sporirea accesului la serviciile de reintegrare existente.

Elaborarea ghidului sus-menționat face parte din o serie de activități din cadrul proiectului „Consolidarea cadrului instituțional al Republicii Moldova în domeniul migrației și dezvoltării”, faza a II-a, finanțat de către Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare pentru perioada 2017-2018 și implementat de către Biroul Relații cu Diaspora.

Scopul general al acestui proiect este de a maximiza impactul pozitiv al migrației asupra dezvoltării socio-economice a Republicii Moldova prin consolidarea cadrului național și local, și angajamentul sporit al diasporei, precum și prin asigurarea continuității și durabilității activităților, implementate în prima fază a proiectului.

Proiectul se concentrează asupra atingerii a două obiective specifice:

  • Obiectiv 1: Optimizarea cadrului normativ și de coordonare a politicilor de stat în domeniul diaspora, migrație și dezvoltare (DMD);
  • Obiectiv 2: Valorificarea potențialului  uman și atragerea capitalului financiar al diasporei în dezvoltarea țării;

Profilul solicitat

  • Studii superioare absolvite cu diplomă de licență (profil economic, juridic, social sau alte domenii relevante). 
  • Studiile postuniversitare (masterat, doctorat) vor reprezenta un avantaj.
  • Cel puțin 5 ani de experiență documentată cu organizații internaționale, non-guvernamentale sau publice în domeniul migrației și dezvoltării, politicilor economice, sociale.
  • Experiență în elaborarea rapoartelor, studiilor, cercetărilor în domeniul migraţiei, pieței muncii, domeniul economic sau social etc.
  • Cunoașterea problemelor legate de migrație, diaspora și a reglementărilor din Republica Moldova în acest domeniu.
  • Abilități de analiză și planificare, angajament personal, eficiență, flexibilitate, focusare pe rezultate, respect pentru diversitate, gândire creativă.
  • Abilități de analiză și formulare de recomandări, abilități analitice;

Perioada de desfășurare a activității:  10 zile

Livrabile:

  • Ghid elaborat.

Modalitatea de aplicare pentru poziția de consultant

Candidații care îndeplinesc cerințele de eligibilitate sunt invitați să expedieze prin e-mail Curriculum Vitae, ofertă tehnică privind elaborarea livrabilului solicitat, și o scrisoare de intenție, cu subiectul „Consultant național - ghid” la următoarea adresă: brd@gov.md.

Data limită pentru depunerea aplicațiilor este 20 martie 2018.

Doar candidații selectați vor fi contactați.

NB: Candidatul va fi selectat fără a discrimina candidații pe criterii de naţionalitate, rasă, etnie, religie sau credinţă, sex, vârstă, dizabilitate, orientare sexuală, orientare politică, statut social sau pe baza oricărui alt criteriu.


Organizații vizate: Biroul Relatii cu Diaspora |Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.