Anunțuri de Angajare

AOPD angajează consultant pentru analiza documentelor de politici/actelor locale ale administrației publice locale (APL) din r-nul Edineț din perspectiva respectării drepturilor persoanelor cu dizabilități

Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități din Republica Moldova (AOPD),  implementează Proiectul ”Parteneriate locale și implicare națională pentru incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități”, cu suportul Fundației Est-Europene, din resursele acordate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare și Guvernul Suediei.

În vederea realizării Obiectivului 2 - Advocacy pentru influențarea politicilor emergente cu implicarea membrilor Platformei preocupate de promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități, AOPD își propune analiza documentelor de politici/actelor locale ale administrației publice locale (APL) din r-nul Edineț din perspectiva respectării drepturilor persoanelor cu dizabilități.

Titlul funcției: Servicii de consultanță pentru analiza documentelor de politici/actelor locale ale administrației publice locale (APL) din r-nul Edineț din perspectiva respectării drepturilor persoanelor cu dizabilități și incluziunii sociale a acestora.

Perioada de angajare:  februarie - aprilie 2017

Pentru realizarea acestei sarcini, AOPD  va contracta servicii de consultanță (persoană fizică sau juridică).

Serviciile de consultanță vor include:

Nr.

Activitatea

Nr. de zile de consultanță

Perioada

1.

Vizita în r-nul Edineț pentru ședințe cu reprezentanții APL:

-          1 zi pentru colectarea actelor locale și evaluarea situației;

-          1 zi pentru prezentarea concluziilor și recomandărilor.

 

2 zile

 

Februarie 2018

Martie 2018

2.

Analiza actelor locale prezentate din perspectiva obiectului activității pe fiecare domeniu de intervenție:

- câte 1 zi pentru fiecare domeniu.

8 zile

Februarie 2018

3.

Elaborarea raportului de analiză cu formularea concluziilor și recomandărilor pe fiecare domeniu de intervenție:

- câte 1 zi pentru fiecare domeniu.

8 zile

Martie 2018

4.

Participarea la activități publice de advocacy a raportului de analiză elaborate (pentru utilizarea acestuia în calitate de model de către alte APL).

2 zile

Mai - iunie

 

Produsul final realizat:

 • Studiu machetat de analiză a documentelor de politici/actelor locale ale administrației publice locale (APL) din r-nul Edineț din perspectiva respectării drepturilor persoanelor cu dizabilități;
 • Raport sumar al activității consultantului.

Calificările consultantului:

 • Experiență în elaborarea studiilor, rapoartelor de analiza  în domeniul social, juridic, economic sau alte domenii relevante;
 • Experiență în elaborarea propunerilor de  politici sociale;
 • Experiență dovedită în domeniul de analiză a documentelor de politici din perspectiva incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități;
 • Abilități de comunicare excelente;
 • Experiență  anterioară de colaborare cu reprezentanți ai administrației publice centrale și locale, organizații ale societății civile;
 • Cunoașterea limbilor română și rusă.

Oferta pentru contractarea serviciilor de consultanță va conține:

 • CV-ul consultantului sau a companiei care demonstrează calificările, competențele, experiența consultantului sau a companiei relevante domeniului dat de activitate.
 • Se încurajează atașarea la dosar a 1-2 exemple ale unor servicii/produse similare realizate anterior.
 • Oferta financiară (în lei MDL) .

Plata pentru serviciile prestate: Plățile vor fi efectuate prin virament bancar, la finele perioadei de prestare a serviciilor, după prezentarea studiului efectuat și altor materiale conform condițiilor contractului de prestare a serviciilor;

Persoanele interesate vor expedia dosarele la adresa de e-mail secretariat.aopd@gmail.com, cu mențiunea ”Consultant analiza acte locale”, până la data de 23 ianuarie  2018. Persoană de contact: Natalia Țurcanu, 068611233.

Vor fi contactați doar candidații care vor corespunde cerințelor de calificare.

 

 

 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

Gazduit pe amplica.md