Promo-LEX anunță concurs de selectare a unui Expert consultant pentru elaborarea conceptului Incubatorului Drepturilor Omului

Ajută-ne să distribuim acest articol:

Ref. COP 1 din 9.01.2018

CONTEXT

În perioada 1 septembrie 2017 – 31 august 2018, Asociația Promo-LEX implementează proiectul „Consolidarea unei platforme de dezvoltare a activismului și educației de Drepturi ale Omului în Republica Moldova”. Proiectul este implementat cu suportul financiar oferit de către Departamentul Justiție și Drepturile Omului din cadrul Fundației Soros-Moldova. În cadrul proiectului, Asociația Promo-LEX va crea și dezvolta Incubatorul Drepturilor Omului.

Scopul de bază al Incubatorului Drepturilor Omului este de a contribui la dezvoltarea de noi resurse umane pentru activismul de drepturi ale omului în Republica Moldova. Programele de instruire implementate în cadrul Incubatorului vor contribui la dezvoltarea și consolidarea capacităților tinerilor de implicare activă în promovarea drepturilor omului, a egalității, nediscriminării și de combatere a discursului instigator la ură în Republica Moldova.

OBIECTIVUL CONCURSULUI
Selectarea unui Expert/unei Experte Consultant pentru elaborarea conceptului Incubatorului Drepturilor Omului.

* Candidații interesați pot fi persoane fizice sau juridice. De asemenea, concursul este deschis pentru candidați naționali și internaționali.

CAIET DE SARCINI
Expertul/Experta Consultant va fi responsabil/ă de elaborarea conceptului pentru crearea și dezvoltarea Incubatorului Drepturilor Omului în cadrul Asociației Promo-LEX. În acest sens, Expertul/Experta va elabora Strategia de dezvoltare a Incubatorului.

Strategia de dezvoltare poate include următoarele elemente (exemplu), fără a se limita la acestea:

 • Analiza generală a necesităților de resurse umane în domeniul drepturilor omului în Republica Moldova;
 • Analiza generală a necesităților de formare profesională (formală și nonformală) în domeniul drepturilor omului în Republica Moldova;
 • Analiza tendințelor și tehnicilor inovatoare și interactive din domeniul instruirii pentru drepturile omului;
 • Scopul și obiectivele Incubatorului Drepturilor Omului;
 • Analiza SWOT;
 • Metodologia generală și instrumentele de lucru;
 • Planul general de activitate a Incubatorului pentru 3-3,5 ani și planul detaliat de activitate pentru primul an;
 • Programul general de instruire pentru primul an de activitate a Incubatorului. Programul va include module tematice în domeniul drepturile omului, egalitate, nediscriminare, discurs public curat, precum și ateliere de instruire privind metodele și instrumentele de promovare și apărare a drepturilor omului etc.;
 • Instrumente de evaluare a rezultatelor și indicatori de performanță a Incubatorului;

În procesul de elaborare a conceptului și Strategiei Incubatorului, Expertul/a consultant va fi asistat de către un Expert din cadrul Asociației Promo-LEX.

În procesul de elaborare a conceptului și Strategiei Incubatorului se va ține cont de experiența Programului de capacitare a Grupului Resursă pentru Drepturile Omului, implementat în perioada 2014-2015 de către Departamentul Justiție și Drepturile Omului al Fundației Soros-Moldova. Astfel, conceptul Incubatorului trebuie să reprezinte o continuare a proiectului Fundației Soros-Moldova. Toată informația necesară în acest sens va fi pusă la dispoziția Expertului/Expertei contractat/e.

Perioada și modalitatea de contractare

Expertul/ Experta Consultant selectat/ă va fi contractat/ă în baza unui contract de prestări servicii pentru o perioadă de 7 luni de zile, în intervalul de timp februarie – august 2018.

Expertul/Experta Consultant va elabora și livra produsele finale indicate în Caietul de sarcini în perioada februarie-mai 2018. Incubatorul va fi pilotat în perioada iunie-iulie. Ulterior, la necesitate, Expertul/Experta va opera ajustări/completări la concept/strategia inițială a Incubatorului  (perioada: iulie-august 2018).

CALIFICAREA EXPERTULUI/EXPERTEI CONSULTANT

 • Studii superioare în domenii precum, drept, politici publice, educație, științe sociale (sociologie, asistență socială etc.), alte domenii relevante;
 • Instruire formală și nonformală în domeniul drepturilor omului și alte domenii relevante;
 • Buna cunoaștere a domeniului drepturilor omului (noțiuni și concepte de bază, standarde naționale și internaționale în domeniu, instrumente de apărare și promovare a drepturilor omului etc.);
 • Bună cunoaștere a contextului drepturilor omului, social-politic și cultural din Republica Moldova;
 • Cunoștințe și experiență demonstrată în domeniul educației formale și nonformale pentru drepturile omului/democrație;
 • Cunoașterea tendințelor și tehnicilor inovatoare și interactive de instruire nonformală, inclusiv în domeniul drepturilor omului;
 • Experiență în elaborarea programelor educaționale (instruire formală și/sau nonformală) în domeniul drepturilor omului sau alte domenii relevante;
 • Experiență relevantă de colaborare cu organizații neguvernamentale și/sau instituții publice, instituții de învățământ (servicii de consultanță și expertiză);
 • Experiență în elaborarea strategiilor de dezvoltare, metodologiilor de lucru în domenii relevante;
 • Experiența de lucru în domeniul drepturilor omului în Republica Moldova va constitui un avantaj;
 • Abilitatea de a înțelege și vorbi fluent limba română (obligatoriu). Cunoașterea limbii ruse va constitui un avantaj;
 • Abilitatea de a scrie într-un mod clar, sistematizat și tehnic în limba română.

*Toate produsele (conceptul și strategia) vor fi elaborate și livrate în limba română.

DOSARUL DE APLICARE

Dosarul de aplicare trebuie să includă următoarele documente:

 1. CV-ul actualizat. În cazul persoanelor juridice – profilul/CV-ul organizației/companiei.

CV-ul  trebuie să includă referințe clare la studiile, expertiza, experiența și abilitățile candidatului, relevante pentru concursul dat.

Suplimentar, candidații vor include o Anexă la CV care va indica referințe (link-uri) la  servicii prestate și produse similare și relevante, elaborate anterior de către candidat. În cazul în care documentele nu sunt disponibile online, ele pot fi anexate în format DOC sau PDF (opțional);

 1. Oferta Tehnică, care va include:
 • O descriere succintă de cca. 2-3 pagini a conceptului general propus de către Expert/Expertă pentru Incubator;
 • Structura documentului de Strategie propusă pentru Incubator;
 • Planul de lucru, care va include o detaliere a etapelor și termenilor de elaborare și livrare de către Expert/Expertă a produselor indicate în Caietul de Sarcini;
 • În cazul persoanelor juridice, se va indica cine este persoana responsabilă de executarea serviciilor și se va anexa CV-ul persoanei.
 1. Oferta Financiară
  Oferta financiară va indica prețul total brutto pentru serviciile specificate mai sus, în USD.  Prețul total brutto include toate taxele, impozitele, reținerile sociale si fiscale aferente, conform legislației în vigoare a Republicii Moldova.

De asemenea, se va indica numărul de zile lucrătoare pentru executarea sarcinilor și livrarea produselor, cu detalierea costurilor pe categorii.

Oferta financiară trebuie să includă toate costurile aferente contractului. Asociația Promo-LEX nu va acoperi niciun fel de costuri suplimentare.

În cazul persoanelor fizice, din suma totală vor fi reținute și virate la buget toate reținerile sociale și fiscale, conform legislației naționale în vigoare;

În cazul unui Expert Consultant internațional, după caz, din suma totală va fi reținut și achitat Impozitul pe Venit 12% și impozitul pe import servicii 20% (TVA).

Pentru serviciile prestate, Asociația Promo-LEX va efectua plata în tranșe. Mărimea și graficul tranșelor vor fi agreate cu Expertul/Experta contractată.

 1. Declarația de disponibilitate(în formă liberă, datată și semnată). Vă rugăm să confirmați disponibilitatea de vă implica și furniza servicii în perioada februarie – august 2018;
 2. Scrisori de recomandare sau Referințede la minim 2 la organizații care au beneficiat de servicii similare din partea dvs. în trecut. Acestea trebuie să includă detalii cu privire la tipul de servicii prestate, numele și datele de contact ale persoanelor relevante din cadrul organizațiilor respective.

DEPUNEREA DOSARELOR DE APLICARE

Dosarul de aplicare trebuie completat în limba română și expediat prin e-mail la adresa angajare@promolex.md,  cu mențiunea ”Expert Consultant DO”.
*CV-ul, anexele și referințele pot fi depuse și în limba engleză sau rusă, în cazul în care nu sunt disponibile în limba română.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor de aplicare – 23 ianuarie 2018 , ora locală 18.00.
*Dosarele depuse peste termen nu vor fi examinate.

EVALUAREA DOSARELOR DE APLICARE
Vor fi evaluate doar dosarele complete. Evaluarea dosarelor se va efectua în două etape:

Etapa I: vor fi analizate dosarele de aplicare sub aspectul corespunderii cu cerințele stipulate mai sus.
Evaluarea se va efectua de către o Comisie de Evaluare, din cadrul Promo-LEX, în baza unei grile de evaluare (0-100 puncte):

 • Expertiză și experiență relevantă (max. 35 puncte)
 • Oferta tehnică (max. 40 puncte)
 • Oferta financiară (max. 25 puncte)

Etapa a II-a: Interviu (direct sau prin Skype). La interviu vor fi invitate doar persoanele pre-selectate în baza rezultatelor din Etapa I.

PENTRU DETALII CONTACTAȚI
Irina Corobcenco, Asistentă de Proiect
Tel/Fax: (+373 22) 450024
GSM (+373) 69388065
irina.corobcenco@promolex.md

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Asociația Promo-LEX este o organizație neguvernamentală, care are drept scop dezvoltarea democrației în Republica Moldova, inclusiv în regiunea transnistreană, prin promovarea şi apărarea drepturilor omului, monitorizarea proceselor democratice şi consolidarea societății civile. Mai multe informații despre Asociația Promo-LEX puteți găsi pe www.promolex.md


Organizații vizate: Asociația Promo-LEX |Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.