Biroul relații cu diaspora angajează consultant național pe domeniul pieței muncii (pe termen scurt - 12 zile).

Ajută-ne să distribuim acest articol:

Context

Proiectul „Consolidarea cadrului instituțional al Republicii Moldova în domeniul migrației și dezvoltării”, faza a II-a este finanțat de către Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare pentru perioada 2017-2018 și implementat de către Biroul Relații cu Diaspora.

Scopul general al acestui proiect este de a maximiza impactul pozitiv al migrației asupra dezvoltării socio-economice a Republicii Moldova prin consolidarea cadrului național și local, și angajamentul sporit al diasporei, precum și prin asigurarea continuității și durabilității activităților, implementate în prima fază a proiectului.

Proiectul se concentrează asupra atingerii a două obiective specifice:

 • Obiectiv 1: Optimizarea cadrului normativ și de coordonare a politicilor de stat în domeniul diaspora, migrație și dezvoltare (DMD);
 • Obiectiv 2: Valorificarea potențialului uman și atragerea capitalului financiar al diasporei în dezvoltarea țării.

Astfel, în scopul atingerii obiectivului 1, una dintre activitățile preconizate este crearea unui mecanism de colectare a datelor și conlucrare între instituțiile de specialitate pentru elaborarea informației privind funcțiile de lucru vacante în RM, prin angajarea pe termen scurt, în bază de contract de servicii, a unui expert în realizarea sarcinii respective.

Scopul activității, constă în elaborarea și prezentarea conceptului și studiului pilot privind crearea unui mecanism de colectare a datelor și conlucrare între instituțiile de specialitate privind locurile de muncă vacante în Republica Moldova (în special pentru întreprinderile cu investiții străine, cu stabilirea calificărilor necesare și a nivelului de salarizare și, consecutiv, distribuirea informațiilor către diasporă și misiunile diplomatice ale RM peste hotare).

Profilul solicitat 

 • Studii superioare absolvite cu diplomă de licență (profil economic, juridic, social sau alte domenii relevante).
 • Studiile postuniversitare (masterat, doctorat) vor reprezenta un avantaj.
 • Cel puțin 7 ani de experiență documentată cu organizații internaționale, non-guvernamentale sau publice în domeniul pieței muncii, politicilor economice, sociale.
 • Experiență în elaborarea rapoartelor, studiilor, cercetărilor în domeniul pieței muncii, migraţiei, domeniul social etc.
 • Cunoașterea problemelor legate de migrație, diaspora și a reglementărilor din Republica Moldova în acest domeniu.
 • Abilități de analiză și planificare, angajament personal, eficiență, flexibilitate, focusare pe rezultate, respect pentru diversitate, gândire creativă.
 • Abilități de analiză și formulare de recomandări, abilități analitice;
 • Cunoașterea calculatorului și capacitatea de a utiliza în mod eficient instrumentele IT, cunoașterea unui sistem statistic de prelucrare a datelor (SPSS, Stata, etc) va constitui un avantaj.

Perioada de desfășurare a activității:  12 zile

Livrabile:

 • Concept elaborat;
 • Studiu pilot elaborat si prezentat;
 • Consultări publice cu migranții reîntorși realizate.

 

Conceptul și studiul urmează a fi focusate pe crearea unei platforme, a unei baze de date cu locurile de muncă vacante atractive pentru cetățenii RM plecați peste hotare la muncă, care ar servi drept motivație pentru reîntoarcerea migranților acasă. În acest sens, este important ca companiile cu investiții străine, cele autohtone cu oferte de muncă avantajoase să furnizeze constant date privind locurile de muncă vacante care apar, iar mecanismul creat să asigure sistematizarea acestor oferte și să le canalizeze către diasporă și cetățenii migranți.

Modalitatea de aplicare pentru poziția de consultant

Candidații care îndeplinesc cerințele de eligibilitate sunt invitați să expedieze prin e-mail Curriculum Vitae, ofertă tehnică privind elaborarea livrabilelor solicitate, și o scrisoare de intenție, cu subiectul „Consultant național - locuri vacante” la următoarea adresă: brd@gov.md.

Data limită pentru depunerea aplicațiilor este 31 ianuarie 2018.

Doar candidații selectați vor fi contactați.


Organizații vizate: Biroul Relatii cu Diaspora |Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.