Urmareste-ne pe LinkedIn

Anunțuri de Angajare

CNPAC anunţă concurs pentru suplinirea postului vacant de coordonator/coordonatoare comunicare şi relaţii publice

Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii (CNPAC) este organizaţie nonguvernamentala, care începând cu 1997 desfăşoară în R. Moldova o activitate amplă în domeniul prevenirii violenţei împotriva copilului.  Misiunea CNPAC este de a proteja copiii în situaţii de risc şi copiii victime ale tuturor formelor de abuz prin activităţi de prevenire şi servicii specializate adresate copiilor şi familiilor acestora.

Scopul postului 

Coordonatorul/Coordonatoarea Comunicare şi Relaţii Publice va coordona procesul de comunicare internă/externă şi va asigura vizibilitatea activităţilor desfăşurate de organizaţie.

Sarcinile și responsabilitățile comunicatorului constau în următoarele:

 • Elaborează şi asigură implementarea strategiei / planurilor de comunicare în cadrul organizaţiei;
 • Asigură actualizarea și promovarea canalelor social-media ale organizației;
 • Organizează şi desfăşoară campanii de informare/sensibilizare a publicului privind combaterea fenomenul de abuz asupra copiilor;
 • Stabileşte parteneriate şi menţine comunicarea cu mass-media / alte ONG-uri din domeniu;
 • Actualizează şi dezvoltă platformele web (cnpac.org.md şi www.amicel.cnpac.org.md) ale organizaţiei;
 • Participă la elaborarea şi distribuirea materialelor de informare (publicaţii, rapoarte anuale, pliante, alte materiale promoţionale);
 • Monitorizează activitatea media a organizației și elaborează raportul aparițiilor media;
 • Stabiliește parteneriate și asigură comunicarea eficientă cu donatorii individuali și privați etc.

Cerinţe faţă de candidat:

 1. Studii superioare  în Jurnalism sau Ştiinţele Comunicării;
 2. Experienţa de lucru într-o poziţie similară (cel puţin 2 ani). Va fi apreciată experienţa profesională în cadrul ONG-urilor naţionale şi internaţionale din domeniul protecţiei drepturilor omului/copilului;
 3. Deprinderi excelente de scriere şi redactare a textelor;
 4. O bună cunoaştere a domeniului mediatic din R. Moldova;
 5. Abilități excelente de utilizare a Microsoft Office, Email, Social media, Photoshop şi alte programe specifice activităţii de comunicator;
 6. Aptitudini şi competenţe: profesionalism, lucrul în echipă, responsabilitate, perseverenţă;
 7. Cunoașterea limbilor: română, engleză şi rusă;

Condiţii de muncă:

 • Orar zilnic de muncă (8 ore), program de lucru: 9.00 - 18.00, de luni până vineri;

Locul de muncă: Chişinău

Dosarul candidatului va include:

 • CV în formatul Europass;
 • Scrisoarea de motivaţie;
 • Două materiale de comunicare (ex: plan de comunicare, anunț de presă, articol, fotoreportaj, pagină de facebook administrată etc.)

Procesul de recrutare

Depunerea dosarelor se va face prin email la adresa office@cnpac.org.md cu specificarea «angajare_coordonator comunicare» până la data de 22 decembrie 2017. Telefon de contact: 022 75-88-06.

La interviu vor fi contactate doar persoanele selectate în baza dosarelor.

 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

Gazduit pe amplica.md