Anunțuri de Angajare

Asociația Obștească ”Alianța ONG-lor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei” (APSCF) angajează Asistent Proiecte

Asociația Obștească ”Alianța ONG-lor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei” (APSCF) angajează Asistent Proiecte.

Poziție: full time

Roluri şi responsabilităţi de bază:

 1. Responsabil pentru buna organizare și implementare a diverselor activități de proiect, desfășurate de Secretariatul APSCF;
 2. Responsabil pentru raportarea (narativă) conform cerințelor diverșilor finanțatori;
 3. Persoană de referință pentru diverși consultanți angajați de Secretariatul APSCF;
 4. Alte roluri şi responsabilităţi la delegarea Secretarului General și Preşedintelui APSCF.

Scopul funcţiei:

Asigurarea implementării eficiente a diverselor proiecte din cadrul APSCF conform cronogramei aprobate și raportarea conform cerințelor diverșilor finanțatori.

Responsabilităţi interne:

 1. Organizarea și completarea săptămânală a registrului electronic, de evidență a proiectelor (proiecte noi și în curs de desfășurare);
 2. Informarea, în timp util, a membrilor CC și a consultantului în fundraising despre noile oportunități de finanțare, identificate;
 3. Participarea la scrierea de noi proiecte pentru APSCF, în colaborare cu consultantul în fundraising;
 4. Organizarea, conform cronogramelor aprobate de finanțatori, a activităților de proiect în derulare în cadrul Secretariatului APSCF;
 5. Raportarea, conform cerințelor (periodicitate și format) diverșilor finanțatori, a activităților de proiect în curs de desfășurare în cadrul APSCF;
 6. Participarea activă la planificarea, monitorizarea și evaluarea Proiectului, precum și planificarea și organizarea activităților relative postului;
 7. Participarea în cadrul tuturor măsurilor, şedinţelor APSCF;
 8. Altele ce ţin de organizare şi gestionare activităţi APSCF în general şi a Secretariatului APSCF – în particular.

Responsabilităţi externe:

 1. Asigurarea şi menţinerea dialogului cu donatorii existenți și potențial finanțatori ai APSCF;
 2. Atragerea fondurilor pentru APSCF.

Formare, abilități și competențe profesionale/personale:

 • Studii superioare umaniste;
 • Cunoaşterea calculatorului (Word, Excel, Power Point, Internet Explorer, etc.);
 • Nivel avansat de comunicare scrisă și verbală în Română, Engleză și Rusă;
 • Abilităţi avansate de comunicare şi capacităţi de muncă în reţea;
 • Utilizare a echipamentului de birou, etc.
 • Sensibilitate la problemele copiilor şi familiilor vulnerabile;
 • Capacităţi de gestionare a proiectelor (planificare – monitorizare – evaluare);
 • Empatie și lucru în echipă;
 • Dinamism, spirit de cooperare;
 • Capacităţi de  generare a soluţiilor;
 • Angajament pentru muncă flexibilă în timp (orientare spre realizarea obiectivelor);
 • Rezistenţă pentru activitate în condiţii şi situaţii de stres;
 • Disponibilitate pentru deplasări periodice în teren (în afara or. Chișinău);
 • Capacităţi avansate de organizare şi management al informaţiilor, de elaborare, inclusiv redactare, a propunerilor de proiect și a rapoartelor.

Experiență profesională:

 • Minimum 1 an de experienţă profesională în managementul proiectelor;
 • Experiența de lucru în sectorul asociativ constituie un avantaj.

Relaţii conform organigramei:

Asistentul Proiecte se află în subordonare directă a Secretarului General al APSCF şi colaborează cu alți membri ai Secretariatului APSCF (conform organigramei aprobate).

Condiții:

 • Contract de muncă cu perioadă determinată – 12 luni cu posibilitate de prelungire;
 • Programul de lucru 8 ore/ zi și suplimentar în caz de necesitate;
 • Condiții de formare profesională: participă la diverse traininguri, seminare, congrese de specialitate, etc.

Cerințe pentru aplicare:

Data limită pentru depunerea dosarului: 29 martie, 2017 (ora 18:00).

CV-ul completat în format Europass http://europass.cedefop.europa.eu și scrisoarea de motivare în limba română vor fi depuse la adresa electronică office@aliantacf.md cu indicare la Tematica mesajului ”Concurs – Asistent Proiecte”.

 

 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

Gazduit pe amplica.md

Find us on Google+
Google